Englantia suomalaisen opetussuunnitelman mukaan Lähi-idässä – Kippin Early Language Learning matkustaa Saudeihin

Posted on

Olen Laura Leminen, varhaiskasvatuksen opettaja ja erityisluokanopettaja Espoosta, ja viime vuonna sain oivan mahdollisuuden lähteä mentoroimaan paikallisia opettajia Saudi-Arabiaan kouluun, jossa toteutettiin suomalaista opetussuunnitelmaa. Kippin Early Language Learning lähti matkalleni mukaan!

Saudi-Arabiassa paikallisen koulun oppilaat olivat taustoiltaan eri kielisiä, joten he opiskelivat koulun opetuskieltä englantia toisena kielenään. Englannin opiskelun oppimateriaalit olivat liian vaikeita 1-3-luokkalaisille, sillä useilla ei ollut luku- eikä kirjoitustaitoa, englanninkielisestä sanavarastosta puhumattakaan. Haasteena oli kehittää oppilaiden arkista ja akateemista sanavarastoa, jotta heitä pystyttiin opettamaan englannin kielellä. Samat haasteet olivat läsnä paikallisen päiväkodin arjessa: kuinka kehittää lasten englannin kielen taitoa lapsilähtöisesti ja toiminnallisesti, huomioiden kuitenkin lasten erot niin kielellisissä kuin akateemisissakin taidoissa?


Kippin Early Language Learning -materiaali oli tähän haasteeseen täydellinen vastaus.
Materiaalissa on visuaalisesti innostavia, eri teemoihin liittyviä aihepiirejä, jotka käsittelevät sanastoa lapsen arjen ympäriltä. Tämä onkin erittäin lapsilähtöinen ja siksi myös innostava tapa opetella uutta kieltä. Mitä hyötyä on osata kaikki värit, jos et osaa kertoa, mistä väristä tykkäät? Materiaalissa keskitytään nimenomaan yleisimmin käytössä olevien eli ydinsanojen oppimiseen, eikä niinkään perinteiseen, substantiivipainotteiseen tapaan opiskella vierasta kieltä.

Opettajana minun on huomioitava käyttämissäni oppimateriaaleissa tietenkin myös se, miten materiaalit vastaavat opetussuunnitelmaa. Tässäkään tilanteessa ei tarvinnut painaa paniikkinappulaa, sillä Kippin Early Language Learning on suunniteltu yhteistyössä Helsingin kaupungin opetustoimen sekä kolmen kielenopettajan kanssa. Pystyin siis olemaan varma, että sisällöt kulkevat varhennetun englannin kielen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

No miten käytäntö sitten? Oppilaat, joiden kanssa työskentelin, olivat olleet miltei kaksi vuotta koronan vuoksi kotiopetuksessa, käytännössä he eivät olleet opiskelleet mitään kahteen vuoteen. Oppilaat olivat erittäin eläväisiä ja heitä oli 10-25 oppilasta per luokka. Onneksi materiaalissa oli valinnanvaraa erilaisten aktiviteettien suhteen, joten aloitimme erilaisilla ryhmäaktiviteeteillä ja lauluilla, joita lapset toivoivat joka kerta kun otin materiaalin esille. Bingopeli osoittautui kestosuosikiksi, jota pystyi varioimaan ja isommat oppilaat toimivat itse bingoemäntinä ja -isäntinä. Suuren suosion saavutti myös ahmattien syöttäminen kuvakorteilla (Feed the Munchers). Kolmasluokkalaisetkin oppilaat jaksoivat innostua tällaisista opetustuokioista. Materiaali taipui siis hienosti myös kieliopillisiin harjoitteisiin, esimerkiksi substantiivien ja verbien harjoitteluun toiminnallisin menetelmin.


Materiaalin tärkeimmäksi ominaisuudeksi koin eriyttämisen mahdollisuuden toiminnan lomassa.
Osa oppilaista osasi muutamia sanoja, toiset muodostivat lauseita ja puhuivat englantia suht sujuvasti. Eri aktiviteeteissa jokainen oppilas sai taitotasolleen tarpeeksi haastavaa englannin kielen opetusta. Eriyttämisen näkökulmasta tärkeäksi seikaksi nousi myös se, etteivät oppilaat tarvinneet luku- eikä kirjoitustaitoa osallistuakseen toimintaan.

Oma tehtäväni oli ensisijaisesti mentoroida ja opastaa opettajia käyttämään materiaalia. Paikalliset opettajat hyötyivät mentoroinnista kädestä pitäen, joten tämä oli oivallinen tapa päästä itsekin käyttämään materiaalia mentoroinnin rinnalla. Opettajat sisäistivät käyttöidean hienosti ja materiaali on käytössä edelleen sekä päiväkodissa että koulussa.

Päiväkodin puolelta kokemukseni olivat pitkälti samanlaisia kuin koulunkin. Pienet lapset jaksavat kuitenkin keskittyä pienempiä hetkiä kerrallaan ja tarvitsevat paljon enemmän visuaalista tukea sekä toiminnallista, osallistavaa tekemistä osallistuakseen ja sitoutuakseen. Hektisen arjen ympärillä, kun valmisteluaika usein jää olemattomaksi, on materiaalin yksi suuri hyöty se, ettei tuokioita tarvitse suunnitella ja valmistella kerran sisäistettyään materiaalin toimintatavan. Kaikki aktiviteetit toimivat samalla tavalla, teema vain vaihtuu. Ottamalla esille vain tarvittavat välineet voi aikuinen toteuttaa esimerkiksi 15-45 minuutin toimintatuokion ilman sen kummempia valmisteluita. Paras palaute materiaalin toimivuudesta ovat innostuneet ja toimintaan sitoutuneet lapset!

Haluatko kokeilla Kippin-materiaalia omassa luokassasi tai ryhmässäsi? Käy lataamassa maksuton näytemateriaali!