Come sing with us! Laulut kielenoppimisen tukena

Posted on

Olemme kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, Katri Kunnas ja Sarah Goncalves. Tutustuimme toisiimme aloittaessamme kasvatustieteen maisteriopinnot Rauman OKL:ssä. Yhteinen kiinnostuksemme musiikkiin ja laulamiseen sekä halumme katsoa maailmaa lapsen näkövinkkelistä ja kehittää pedagogiikkaa siitä käsin sai meidät tekemään tiivistä yhteistyötä. Yhteistyömme tuloksena syntyi Kielinuppu-projekti, joka tuottaa lastenlauluja suomen kielen oppimisen tueksi.

Vuoden 2017 jälkeen olemme säveltäneet, sanoittaneet, sovittaneet, soittaneet, laulaneet, äänittäneet ja tuottaneet 47 Kielinuppu-laulua YouTube-opetusvideoineen. Mielestämme kielen oppimisen alkuvaiheessa oleville oppijoille ei ole ollut riittävästi saatavilla laulumateriaalia, joka olisi tarpeeksi yksinkertaista, ja jossa keskityttäisiin nimenomaan arkiseen sanastoon.

Kielinuppu-lauluille onkin ollut selkeä tarve. Saamamme palautteen mukaan niitä on käytetty muun muassa varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, S2-opetuksessa, erityisopetuksessa, puheterapiassa sekä aikuisten maahanmuuttajien kielenopetuksessa. Laulujen käyttäjät ovat huomanneet niiden kasvattavan sanavarastoa ja lausetason ilmaisua. Toisaalta ne ovat myös rohkaisseet osallistumaan ja lisänneet vuorovaikutusta sekä motivaatiota kielen oppimista kohtaan. Voisiko parempia vaikutuksia toivoakaan?

Laulut kielenoppimisen tukena

Emme empineet lähteä mukaan, kun meille ehdotettiin yhteistyötä englanninkielisten laulujen toteuttamisesta varhennetun englanninopetuksen Kippin-materiaaliin. Oli mielenkiintoista hypätä hetkeksi toiseen kieleen ja hyödyntää aiempaa kokemustamme. Tuloksena syntyi kymmenen tarttuvaa, englanninkielistä lastenlaulua!

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että laulaminen tukee uuden kielen oppimista, kielestä riippumatta. On kuitenkin tiettyjä seikkoja, joihin olemme tietoisesti kiinnittäneet huomiota lastenlauluja tehdessämme ja joiden katsomme olevan tärkeitä silloin, kun laulun avulla on tarkoitus opetella uutta kieltä. Tässä joitakin niistä.

Aiheet ovat suoraan arjesta ja lapsen kokemusmaailmaan liittyviä.

Toistoa on paljon ja sanastoa riittävän vähän per laulu.

Artikulaatio on selkeä.

Laulun melodia ja rytmi pyrkivät noudattelemaan puheen luonnollista rytmiä ja painotuksia. Äänteitä ja tavuja ei venytetä turhaan.

Nämä kaikki on vahvasti huomioitu Kippin Early Language Learning -oppimateriaalin kymmenessä mukaansatempaavassa laulussa.

Tärkeää on lisäksi, että laulamiseen voidaan yhdistää monikanavaisuus – kuvia, tukiviittomia, liikettä, vuorovaikutusta. Tällöin kielen oppiminen syvenee ja monipuolistuu. Näin voidaankin puhua kokonaisesta menetelmästä, jossa lähtökohtana on lapsen osallisuus laulamiseen, laululeikkeihin, liikkumiseen, kokemiseen, toiminnallisuuteen sekä ilmaisuun.

Lauluissa on yksinkertaisesti taikaa! Ne jäävät päähän soimaan ja auttavat muistamaan sanoja ja fraaseja eri tavalla kuin että niitä toistettaisiin vain puhuttaessa. Laulaminen lisää yhteisöllisyyttä, poistaa jännittyneisyyttä ja rentouttaa. Suosittelemme laulamista päivittäiseen käyttöön, ylärajaa ei olekaan!

Pääset tutustumaan yhteen Kippin-lauluista täällä!

-Katri ja Sarah / Kielinuppu