Kippin Early Language Learning

Leikkisä kielenopetusmateriaali varhennetun englannin opetuksen tueksi

Vieraiden kielten opiskelu aloitetaan nykyään yhä aikaisemmin, ja varhennettu englannin opetus luo tarpeen uudenlaiselle, leikkisälle kielenopetusmateriaalille.

Kippin Early Language Learning on opettajien ja puheterapeuttien yhteistyössä kehittämä materiaali, joka perustuu lapsen luontaiseen tapaan oppia kieltä toiminnallisilla ja motivoivilla leikeillä, peleillä ja lauluilla!

Uuden opetussuunnitelman mukaan kehitetyssä materiaalissa riittää opittavaa vähintään kahdeksi lukuvuodeksi eikä opettajan tarvitse käyttää kallisarvoista aikaansa materiaalin valmistamiseen.

Kippin Early Language Learning -oppimateriaali

 • soveltuu 3-8-vuotiaiden lasten englanninopetukseen
 • on kehitetty erityisesti varhennetun englannin opetukseen peruskoulun 1-2-luokilla sekä varhaiskasvatuksen kielikylpy- ja rikastetun kieliympäristön ryhmiin
 • soveltuu luokanopettajien, englannin aineenopettajien sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisten käyttöön

Luku- tai kirjoitustaitoa ei tarvita

Kippin Early Language Learning ei edellytä oppilailta lainkaan lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksia. Materiaali ei sisällä englannin oppikirjaa ja tehtävätyöskentelyn sijaan oppiminen tapahtuu lapsia motivoivissa ja ikään sopivissa leikkisissä aktiviteeteissa.

Vahva kuvatuki auttaa lapsia uuden kielen ymmärtämisessä ja mahdollistaa osallistumisen kielellisestä tasosta riippumatta.

Materiaalin avulla pääsevät osallistumaan kaikki lapset – myös ne, jotka vasta aloittelevat uuden kielen parissa ja ne, jotka arastelevat uuden kielen käyttöä.

Lisäksi materiaali keskittyy tutkimuksen mukaan kielen yleisimmin käytössä olevien sanojen eli ydinsanojen oppimiseen.

Laaja valmis materiaali varhennetun englannin opetukseen

Runsas valmis materiaali tarjoaa opettajalle monipuoliset mahdollisuudet koota omien oppilaidensa näköisen opetuskokonaisuuden yhdessä lasten kanssa.

Tarjolla on niin pari- ja pienryhmätyöskentelyyn kuin koko luokallekin soveltuvia aktiviteetteja.

Lisäksi materiaalin avulla oppimisen yksilöllistäminen ja eriyttäminen lasten taitojen ja kiinnostuksenkohteiden mukaan on helppoa.

Materiaali sisältää

 • 19 aihepiiriä Kippin Familyn elämästä
 • 26 leikkisää aktiviteettia sovellusideoineen
 • Motivoivat ja kiehtovia yksityiskohtia sisältävät tapahtumakuvat, valmiit kuvakortit, monipuoliset ja innostavat leikkimateriaalit ja valmiit ohjeet aktiviteetteihin
 • Runsaasti erilaisia pelejä (lotto-, noppa- ja bingopelit) jokaisen aihepiirin sanastosta sekä ydinsanastosta ja käsitteistä
 • 10 laulua kuvamateriaaleineen
 • Painettujen materiaalien lisäksi laajan sähköisen materiaalin, johon kuuluu opettajien verkkokurssit ja sähköiset oppimateriaalit, mm. karaoke-versiot lauluista kuvatuella sekä natiivipuhujan äänittämät hauskat johdantotarinat aihepiireihin
 • Valmiita esimerkkejä tuntirakenteista – jättää kuitenkin runsaasti tilaa myös opettajan ja oppilaiden omalle luovuudelle!
 • Oppilaan oman See Me Learn -materiaalin, johon kerätään itsearviointi- ja kotitehtävälomakkeita, tekee oppimisen näkyväksi ja motivoi oppimaan lisää
 • Leikki- ja pelivälineet – mm. ahmatit (6 kpl), paperinuket, kärpäset, kärpäslätkät, magneettionget, pussit, taskunoppa, spinneri, leimasimet

 

 

Materiaali on kehitetty Business Finlandin tuella yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Kippin Early Language Learning -materiaalin käyttöehdot

Hinnat

Verkkokurssin lisenssi 295 € (alv. 0 %)/koulu tai päiväkoti, vuoden käyttöoikeus
Fyysinen oppimateriaali 495 € (alv. 0 %)/koulu tai päiväkoti

Tilaa oppimateriaali