Uusi leikkisä varhennetun englanninopetuksen materiaali!

Vieraiden kielten opiskelu aloitetaan nykyään yhä aikaisemmin. Lasten luontainen kiinnostus eri kieliä kohtaan luokin hyvän pohjan varhaiselle uuden kielen omaksumiselle.

Lasten kanssa työskenteleville aikuisille varhainen kielenopettaminen on kuitenkin uudenlainen haaste.

  • Miten pieni lapsi oppii kieltä parhaiten?
  • Kuinka saada kaikki lapset osallistumaan kielellisestä lähtötasosta riippumatta?
  • Millaiset aktiviteetit soveltuvat lapsille, joita ei vielä odoteta luku- ja kirjoitustaitoa?

Varhainen kieltenopetus luo tarpeen uudenlaiselle, leikkisälle kielenopetusmateriaalille, joka sopii niin uuden kielen ”suihkuttamiseen” kuin alkuopetuksen ensimmäisten luokkien opetustarpeisiinkin.

Kippin Early Language Learning

  • täysin uudenlainen englannin kielen oppimateriaali, joka perustuu lapsen luontaiseen tapaan oppia kieltä
  • koostuu kokonaan leikeistä, peleistä ja lauluista – ei tehtävätyöskentelyä, ei oppikirjaa!
  • mahdollistaa osallisuuden kaikille lapsille kuvakommunikoinnin avulla kielellisestä tasosta riippumatta
  • säästää ammattilaisen aikaa ja resursseja; runsas valmis materiaali, joka riittää pitkäksi aikaa

Tutustu materiaaliin!

Lataa maksuton esimerkkiaktiviteetti, kuuntele laulunäytteet ja tutustu verkkokurssiin!

Lue lisää

Tutustu materiaalin sisältöön ja ideologiaan tarkemmin!

Ota meihin yhteyttä!